4,990.00 บาท

เพิ่ม


An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
73neiqr1smojkn6dkwd4 file

บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน (Personal Finance) - 4,990.00 บาท

เรียนรู้วิธีและเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตของคุณสามารถจัดการเงินในกระเป๋าได้อย่าง ‘มืออาชีพ’ และสร้างเงินล้านได้จริงโดยไม่เพ้อฝัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • เข้าใจการบริหารการเงิน ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้ จนไปถึงสามารนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆ ได้ และมีเงินเพิ่มขึ้นได้จริง
  • สามารถวางกรอบเป้าหมายทางการเงิน รู้จักวิธีการบริหารหนี้สิน ภาษี ได้โดยไม่เป็นภาระต่อชีวิต
  • สามารถเริ่มต้นลงทุนเกี่ยวกับการเงินทั้งกองทุนรวม โปรแกรมการออมเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนเงินของคุณ
  • สามารถแยกออกได้เลยว่าอะไรคือหนี้สินที่ดี และหนี้สินที่ไม่ดี เข้าใจกระบวนการของดอกเบี้ยอย่างลงลึก
  • สามารถเรียนรู้การปลดหนี้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ