4,990 บาท

เพิ่ม


An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Hiaem0tmta6bh9hvy8xu phung 1280x720

ออกแบบชีวิตงานให้ลงตัว (Designing Your Work Life) - 4,990 บาท

หากคุณรู้สึกเบื่องาน เพื่อนร่วมงานไม่คบ เจ้านายไม่รัก หรือไม่มีความสุขกับงานแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร มาพบกับเครื่องมือที่จะทำให้คุณสร้างความสุขกับชีวิตการทำงานในแบบที่คุณสามาออกแบบเองได้

ครั้งแรกในประเทศไทย กับคอร์สเรียนออนไลน์ที่สอนโดยวิทยากรที่ได้รับสิทธิ์ถูกต้องเพียงคนเดียว

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • รู้การออกแบบชีวิตได้เองในทุกแง่มุม เข้าใจตัวเอง รู้จักความต้องการแท้จริงของตัวเอง
  •  วาดภาพชีวิตของตัวเองได้อย่างเป็นระบบว่าจะเดินไปทางใด
  •  รับมือกับอุปสรรคและความล้มเหลวได้อย่างดีเยี่ยม
  •  เข้าใจวิธีรับมือกับเพื่อร่วมงานและเจ้านายได้หลากรูปแบบอย่างชาญฉลาด
  •  จัดการรับมือกับความรู้สึกไม่ชอบในการทำงานโดยเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งที่ชอบได้โดยไม่ต้องรีบร้อนลาออก
  •  รู้การออกแบบชีวิตได้เองในทุกแง่มุม เข้าใจตัวเอง รู้จักความต้องการแท้จริงของตัวเอง
  •  รู้วิธีการเปลี่ยนความน่าเบื่อของการทำงานให้สนุกและมีความสุขกันงานได้
  •  วิธีการลาออกอย่างน่ารัก และรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพที่ดีกับที่ทำงานเดิม