10 คู่มือ Content Marketing แบบเป็นขั้นเป็นตอน

Content Marketing เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายแบบระยะยาว โดยใช้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจลูกค้าและเลือกสรรสิ่งดีๆ มานำเสนอ  

ในโลกยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคจะเลือกบริษัทที่ใส่ใจพวกเขา และเนื่องจากคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนี้เป็นการตลาดแบบระยะยาว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ
จุดขายของเรา
แน่นอนว่าต้องมีสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกับเราในตลาดอยู่มากมาย เราจึงต้องหาให้เจอว่าอะไรที่จะทำให้สินค้าของเราโดดเด่นกว่าคนอื่น หรือพูดง่ายๆ ว่าเรามีดีอะไร โดยลูกค้าจะรับรู้ข้อมูลในส่วนนี้ผ่านคอนเทนต์ที่เราสร้าง

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
อย่างแรก เราต้องรู้ว่าเรากำลังสร้างคอนเทนต์ให้ใคร เป็นไปได้ว่าธุรกิจของเราอาจมีลูกค้ามากกว่าหนึ่งประเภท ดังนั้นเราต้องสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า กรณีนี้ เราอาจใช้ประเภทคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าแต่ละประเภทได้สิ่งที่ต้องการอย่างครบถ้วน

ปัญหาที่แก้ได้ด้วย Content Marketing
เราต้องเข้าใจปัญหาของผู้บริโภค คอนเทนต์ที่เราสร้าง ควรสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภครู้ว่า สินค้าหรือบริการของเราจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้อย่างไร ซึ่งคอนเทนต์ของเราควรจะครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่พบปัญหา และผู้ที่พบปัญหาแล้วและกำลังหาทางเอาชนะปัญหาเหล่านั้นอยู่  

เลือกรูปแบบคอนเทนต์ที่จะโฟกัส
คอนเทนต์มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ บล็อกโพสต์ อีบุ๊ก หรืออินโฟกราฟิก การที่เรารู้ปัญหา จะช่วยให้เรากำหนดรูปแบบของคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้น โดยเราต้องมีการวางแผนว่าใครจะเป็นคนสร้างแต่ละคอนเทนต์ การวางภาพทุกคอนเทนต์ไว้ด้วยกันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมสิ่งที่เราต้องการจะสื่อและรูปแบบของคอนเทนต์ที่จะสร้างได้ง่ายขึ้น

หาช่องทางเผยแพร่คอนเทนต์
เมื่อมีคอนเทนต์แล้ว มันยังแค่ครึ่งทางเท่านั้น เรายังต้องหาช่องทางที่จะส่งต่อคอนเทนต์ดังกล่าวไปยังผู้บริโภค อาจเป็นเว็บไซต์ ยูทูป หรืออาจเป็นสื่อสังคมออนไลน์

หาเครื่องมือที่ใช่
จริงๆ แล้วการสร้างคอนเทนต์นั้นอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน และอาจต้องมีการร่วมมือกันของหลายๆ ฝ่าย  แต่การจะทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น ทุกคนในบริษัทจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับทุกคอนเทนต์ เราจึงต้องหาเครื่องมือที่จะใช้ส่งต่อคอนเทนต์ อาจจะเป็น Google Drive หรือระบบอื่นๆ ทั้งนี้ ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้การกระจายคอนเทนต์ง่ายขึ้นอย่าง Hootsuite ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวยังช่วยในการจัดการช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์ของเรา และยังให้ข้อมูลเชิงลึกว่าคอนเทนต์ไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้เราสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา

กำหนดเป้าหมายของคอนเทนต์
สิ่งสำคัญในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดคือ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป้าหมายดังกล่าวควรจะวัดได้เป็นรูปธรรม เราต้องการให้คอนเทนต์ของเราเป็นอย่างไร ถ้าเรารู้เป้าหมายก่อนที่จะสร้างคอนเทนต์ เราจะสามารถเลือกประเภทของคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าสินค้าเรายังใหม่มากในตลาด หนึ่งในเป้าหมายของเราก็คือการอธิบายให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าของเราเป็นอย่างไร แปลว่าเรามีหัวข้อที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายแล้ว

ทำวิจัยผู้บริโภค
มาถึงขั้นตอนนี้ เราน่าจะรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราแล้ว แต่แค่นั้นยังไม่พอ เราจำเป็นต้องรู้จักพวกเขาให้ดีแบบทะลุปรุโปร่ง นักการตลาดพบว่าการมองภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงควรตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ของเราจะส่งตรงไปถึงพวกเขามากที่สุด

หมั่นตรวจสอบคอนเทนต์
บางครั้งเรามีคอนเทนต์ที่สร้างไว้แล้วเป็นจำนวนมาก จะทิ้งไปก็เสียดาย โดยเฉพาะหากมันยังสามารถทำงานได้ดี ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบ หากคอนเทนต์ของเรายังโดนใจผู้บริโภคก็ใช้ต่อไป แต่ถ้ามันเริ่มเก่าและตกยุค ก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนว่าการนำเนื้อหาเก่ามาใช้ซ้ำ ย่อมง่ายกว่าการสร้างใหม่เป็นไหนๆ

ทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอ
เมื่อเราเริ่มสร้างและเผยแพร่คอนเทนต์แล้ว เราต้องทบทวนอยู่เสมอว่ากลยุทธ์ของเรามันเวิร์คหรือไม่ จำไว้ว่าการตลาดรูปแบบนี้เป็นการตลาดระยะยาว ดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสินค้าและบริการของเราอยู่เสมอ ถ้าเรายังไม่บรรลุเป้าหมายในขณะที่ธุรกิจของเราก็โตขึ้นแล้ว อาจจะลองทำโพลสำรวจความคิดเห็นกับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และที่สำคัญต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบกับลูกค้าของเราด้วย พวกเขาคือส่วนสำคัญที่จะร่วมกำหนดทิศทางการตลาดคอนเทนต์ของเรา  

ที่มา https://thestartupgrowth.com/2018/11/22/step-by-step-guide-to-content-marketing/
Created with