ธนพนธ์ รงรอง

รับมือกับความเครียดในที่ทำงานได้ง่ายๆ ด้วยแนวคิดตั้งต้น 5 ข้อก่อนเกิดภาวะ Burnout

ความเครียดในที่ทำงานถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะ Burnout ได้ รวมทั้งส่งผลต่อกำลังใจในการใช้ชีวิตและภาวะซึมเศร้า

ต่อไปคือแนวคิดตั้งต้นเพื่อรับมือกับความเครียดในที่ทำงานที่จะช่วยทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตและการทำงานมากขึ้น อ้างอิงจากเว็บไซต์ Mind หน่วยงานด้านสุขภาพจิตในสหราชอาณาจักร ดังนี้

1. เข้าใจความเครียดของตัวเองให้มากขึ้น การตระหนักถึงสัญญาณของความเครียดและการรู้สาเหตุของเครียดนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ดี

2. รู้ว่าอะไรที่เป็นความเครียดและเป็นประโยชน์ คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อสุขภาพที่ดี (Wellness Action Plan) เพื่อหาสาเหตุของความเครียดและอะไรที่ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ และเมื่อคุณรู้ว่าอะไรดีที่สุดแล้ว ให้สื่อสารไปยังหัวหน้าหรือทีมงานของคุณเพื่อการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการทำงานที่ช่วยคุณได้

3. เรียนรู้วิธีที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพราะทุกคนมีวิธีรับมือกับปัญหาต่างกัน ดังนั้น ให้ใช้เวลาค้นหาวิธีการที่เหมาะกับคุณในการแก้ปัญหาและ และใช้ทันทีเมื่อคุณเริ่มรู้สึกกดดันหรือเครียด

4. ฝึกสติ การปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการโฟกัสไปที่ปัจจุบันขณะ อาจช่วยให้คุณพบเจอกับความสงบและความชัดเจนในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้

5. ดูแลสุขภาพ คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลองทำกิจกรรมเบาๆ เช่น เดินเล่นหรือออกกำลังกาย

ฉะนั้น 5 แนวคิดนี้คือแนวคิดพื้นฐานเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้หากคุณเกิดความเครียดในการทำงานก่อนภาวะ Burnout ที่จะส่งผลกับชีวิตและการทำงานของคุณยิ่งกว่าเดิม
Created with