คุยกับ HR: ต่อรองเงินเดือนยังไงให้ได้มากกว่าที่เก่า?

In Summary

 • ปกติ HR จะเสนอเงินเดือนมากกว่าที่เก่าของผู้สมัครอยู่แล้ว
 • ในการเสนอเงินเดือนแต่ละครั้งนั้น สิ่งที่ HR ต้องพิจารณาคือเงินเดือนปัจจุบันของผู้สมัคร ช่วงของเงินเดือน รวมไปถึงระดับเงินเดือนของพนักงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน หรือระดับสูงกว่าเพื่อดูความเหมาะสมในการเสนอเงินเดือน
 • ส่วนผู้สมัครต้องรู้ความจำเป็นด้านการเงินเบื้องต้นในการไปต่อรองเงินเดือน รวมไปถึงทักษะความสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กร ซึ่งจะต้องสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ ยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ ก็ยิ่งน่าลงทุนมากเท่านั้น
โดยปกติวิสัยของ HR เมื่อต่อรองเงินเดือนจะต้องเสนอเงินเดือนที่มากกว่าที่ทำงานเก่าของผู้สมัครอยู่แล้ว เป็นไปได้น้อยมากๆ ที่จะมีการเสนอเงินเดือนลดลง เพราะถ้าหากด่านแรกของการเสนองานให้คือได้เงินเดือนลดลงก็ไม่มีใครอยากมาทำแน่นอน แต่ความจำกัดคือช่วงของเงินเดือนที่บริษัทกำหนดมาให้ทำให้มันเกิดความยากในการต่อรอง สิ่งเหล่านี้นำมาสู่พฤติกรรมบางอย่างของ HR คือ

 • ถามเรื่องเงินเดือนในตอนแรกๆ ของการสัมภาษณ์
 • เสนอเงินเดือนที่มากกว่าเดิมไม่เยอะ อาจจะเพียง 5% – 10%
 • ไม่ติดต่อ/ไม่ไปต่อกับผู้สมัครที่เงินเกิน
 • เสนอ Benefits อย่างอื่นที่รวมมูลค่าเท่ากับเงินเดือนที่มากกว่าที่เก่า
ความจริงที่ต้องรู้ในมุมของ HR
HR จะมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานในบริษัททุกคนประกอบไปด้วย

 1. เงินเดือนปัจจุบันและประสบการณ์/ความสามารถของพนักงานทุกคน
 2. ช่วงของเงินเดือนที่สามารถขึ้นได้สำหรับแต่ละตำแหน่งงาน
 3. เทรนด์เงินเดือนในตลาด ข้อมูลส่วนนี้จะมาได้จากบทวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้าจากบริษัทให้คำปรึกษา


นั่นหมายความว่า ในการเสนอเงินเดือนแต่ละครั้งนั้น สิ่งที่ HR ต้องพิจารณาคือเงินเดือนปัจจุบันของผู้สมัคร ช่วงของเงินเดือน รวมไปถึงระดับเงินเดือนของพนักงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน หรือระดับสูงกว่าเพื่อดูความเหมาะสมในการเสนอเงินเดือน

ยกตัวอย่างการพิจารณาเงินเดือนที่จะเสนอ ตำแหน่ง Content Creator ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

 • ช่วงเงินเดือน 25,000 – 35,000
 • มีพนักงานในตำแหน่งนี้อื่นๆอีก 4 คน

          - จบใหม่ เงินเดือน 25,000
       - ประสบการณ์ 1 ปี เงินเดือน 27,000
      - ประสบการณ์ 2 ปี ผลงานโดดเด่นอย่างมาก เงินเดือน 31,000
      - ประสบการณ์ 3 ปี เงินเดือน 32,000

 • ตำแหน่ง Senior Content Creator ประสบการณ์ 3 – 5 ปี คนที่เงินเดือนน้อยสุดอยู่ที่ 35,000
สิ่งที่ต้องทำในฐานะผู้สมัครในการต่อรองเงินเดือน 
 • ดังนั้น หากผู้สมัครมีประสบการณ์ 2 ปี ไปสมัครตำแหน่งนี้ เงินเดือนที่เป็นไปได้จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้
       
        - มากกว่าพนักงานประสบการณ์ 1 ปี
        - น้อยกว่าพนักงานประสบการณ์ 3 ปี
        - น้อยกว่าพนักงานประสบการณ์ 2 ปีที่มีผลงานโดดเด่น เว้นแต่ผลงานของเราก็โดดเด่นไม่แพ้กัน
        - จะอยู่ที่ประมาณ 28,000 – 30,000 และ HR จะนำตัวเลขนี้มาต่อรองกับเรา

สิ่งที่ต้องทำในฐานะผู้สมัครในการต่อรองเงินเดือน
 1. รู้ข้อจำกัดด้านการเงินของเราว่ามีความจำเป็นมากน้อยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ (ค่าใช้จ่ายทางบ้าน หนี้สินต่าง)
 2. คำนวณค่าใช้จ่าย ถ้าหากต้องไปทำงานที่บริษัทนี้คำนวณได้จากสถานที่ทำงาน อาหาร การเดินทาง หรือค่าที่อยู่อาศัยที่ต้องมี
 3. รวมข้อ 1 กับ 2 เข้าด้วยกัน นี่คือความจำเป็นด้านการเงินเบื้องต้นในการไปต่อรองเงินเดือน
 4. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานเงินเดือนได้จาก Salary Survey ที่หาได้จากบริษัทจัดหางานชั้นนำทั่วไป (สามารถหาดาวน์โหลดฟรีได้) และเปรียบเทียบกับข้อ 3
 5. ถ้าหากต้องการต่อรองเงินเดือนมากกว่านี้ สิ่งที่จะเป็นตัวต่อรองได้ดีที่สุดคือผลงานที่เกี่ยวข้อง และทักษะความสามารถที่มีที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กร จะต้องสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ ยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ ก็ยิ่งน่าลงทุนมากเท่านั้น
 6. ข้อห้าม: ห้ามใช้เกรด/สถาบัน/ที่ทำงานเก่า/บริษัทอื่นที่เสนอเงินเดือนให้หรือแม้แต่เงินเดือนของเพื่อน มาเป็นบรรทัดฐานในการต่อรองเงินเดือนโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเปลือกนอกที่ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาของบริษัท
 7. การนำเสนอจำนวนเงินเดือนที่ได้รับ/ที่ต้องการ สามารถนำเสนอใน Resume หรือไม่ก็ได้ ถ้าหากจะใส่เพียงอย่างเดียว ให้เน้นไปที่เงินเดือนปัจจุบัน
ต่อไปนี้หากไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่ นำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองเงินเดือน เพื่อให้คุณได้จำนวนที่สมเหตุสมผล แล้วก็จะสบายใจกันทุกคน
Created with