4 วิธีพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ “Consultative Selling”

ทุกคนเกิดมาเป็นนักขายได้ สามารถสื่อสารการขายได้ แต่การพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายที่ขายได้อย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบมืออาชีพ หรือที่เรียกว่า Consultative Selling นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการขายที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การปิดการขายแล้วจบ แยกทางกัน แต่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างจริงใจ ไม่ต่างกับการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว

ในบทความนี้ SHiFT Your Future จะมาแนะนำ 4 วิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายมืออาชีพ ที่สามารถนำเสนอการขาย สร้างความไว้วางใจ ทำให้ลูกค้าอยากซื้อซ้ำ และบอกต่อกับคนรู้จัก

สร้างความเชื่อใจ ด้วยความจริงใจ
การเป็นนักขายมืออาชีพ First Impression นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ทั้งการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และวิธีการพูด เราต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราแตกต่างจากนักขายคนอื่นอย่างไร ให้ลูกค้าได้เห็นถึงความหวังดี ความจริงใจของเรา และรู้สึกไว้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษาการซื้อสินค้า

เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
การเลือกใช้คำถามที่เหมาะสม รับฟังและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เป็นขั้นตอนต่อมาของการพัฒนาการขาย เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน นักขายที่ดีจึงต้องถามเพื่อรับฟังคำตอบของลูกค้า เพื่อสรุปสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาให้ได้ และนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการกลับไป

นำเสนอให้ลูกค้าไม่รู้สึกอึดอัดใจ
ขายเหมือนไม่ขาย ขายให้ลูกค้าไม่รู้สึกอึดอัดใจ และให้รู้ว่าได้ประโยน์อย่างไร เป็นความท้าทายอีกข้อของนักขายมืออาชีพ เพราะการเข้าถึงลูกค้าระดับพรีเมียมที่มีกำลังซื้อ ปัจจัยด้านราคาหรือสินค้านั้นไม่มีผลกับการตัดสินใจ แต่พฤติกรรมของนักขาย วิธีการนำเสนอสินค้า จะเป็นตัวตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วจะขายได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นนักขายจะต้องนำเสนอให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเพื่อนสนิทมาช่วยเลือกสินค้า ไม่ใช่นักขายที่พูดแต่ข้อดีเพื่อหวังจะขายให้ได้

อยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ
นักขายที่ดีจะไม่ทอดทิ้งลูกค้า และคอยติดตามลูกค้าตลอด เปรียบเสมือนคู่แต่งงานที่ดูใจกัน ไม่ใช่จบการขายและแยกทางกัน เพราะสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่สินค้าราคาหลักพันหลักหมื่นบาท ลูกค้าจึงต้องการเวลาตัดสินใจซื้อเพื่อใช้ในระยะยาว และอาจจะยังไม่พร้อมซื้อในวันนี้ นักขายมืออาชีพจะต้องจดจำลูกค้าได้เมื่อลูกค้ากลับมาและต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม การที่เราอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอจึงเป็นการสร้างโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อกับเราเมื่อพร้อม และยังมีโอกาสบอกต่อให้คนอื่นมาซื้อผ่านเราอีกด้วย

สุดท้ายนี้ สิ่งที่ Consultative Selling ที่ดีต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาทักษะใหม่ๆ และเรียนรู้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เพื่อให้เราเป็นนักขายมืออาชีพที่ลูกค้าจะต้องวิ่งเข้ามาหาทุกครั้ง

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

3 ขั้นตอนรู้จักลูกค้าง่ายๆ ของนักการตลาดยุคดิจิทัล เมื่อการแก้ปัญหาลูกค้ายุคใหม่ต้องใช้ข้อมูลขับเคลื่อน
Digital Marketing ความรู้ที่ไม่ควรละเลย เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว

ภาพประกอบจาก unsplash
Created with