How to think like Sripatum: เปิดใจ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง กับแนวทางใหม่ของการศึกษาแบบ New Normal

How to think like Sripatum: เปิดใจ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง กับแนวทางใหม่ของการศึกษาแบบ New Normal

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ How to think EP.2 วันนี้ทีมงาน SHiFT Your Future จะพาทุกท่านไปสำรวจโลกแห่งการศึกษา เรียนรู้วิธีคิดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แห่งหนึ่งของบ้านเรา

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่ต้องปรับตามให้ทันโลกคือการศึกษา และมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ของการศึกษาไทยคือผู้ที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และปรับแนวทางการเรียนการสอนหรือหลักสูตรให้ไม่เพียงแค่ทันโลก แต่ยังต้องเป็นพื้นฐานที่สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละยุคสมัย เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุมคือหนึ่งในองค์กรการศึกษาที่เห็นความสำคัญของการเดินตามให้ทันกระแสโลกอย่างมีคุณภาพ และนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเรียนรู้วิธีคิดจากดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีแนวคิดและแนวทางอย่างไรในการปรับตัว เปิดรับ และเปลี่ยนแปลงให้ทันตาม ‘New Normal ที่วันหนึ่งมันจะกลายเป็น Normal’ ต่อๆ ไปในสังคม
Created with