ธนพนธ์ รงรอง

แนวคิดตั้งต้นเสริมทักษะพ่อแม่เลี้ยงลูกให้มั่นใจในตัวเองในโลกยุคดิจิทัล

ในสังคม เราอาจเห็นเด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง กลัวการแสดงออกและแสดงจุดยืนของตัวเอง อีกทั้งมันยังส่งผลไปถึงตอนที่พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการขาดความมั่นใจและเคารพในตัวเองมาตั้งแต่ยังเด็ก

สิ่งนั้น อาจเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กด้วย

และเพื่อช่วยเสริมทักษะของคนเป็นพ่อแม่และผู้ปกครอง (ต่อไปจะเรียกรวมๆ กันว่า ‘พ่อแม่’) โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทางทีมงาน SHiFT ขอนำเสนอแนวคิดตั้งต้นง่ายๆ เพื่อส่งเสริมให้ลูกมีความมั่นใจและเคารพในตัวเอง จากเว็บไซต์ KidsHealth ของ The Nemours Foundation หนึ่งในมูลนิธีเพื่อการเลี้ยงเด็กระดับนานาชาติ

คนเป็นลูกจะมีพัฒนาการทางความรู้สึกตั้งแต่เป็นทารกผ่านการรับรู้ทางกายภาพของตัวเอง ดังนั้น น้ำเสียง ภาษากาย และทุกการแสดงออกของพ่อแม่จะถูกลูกซึมซับ คำพูดและการกระทำของคุณในฐานะพ่อแม่จะส่งผลต่อการพัฒนาความนับถือตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดหรือใครที่ไหน

การชื่นชมความสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยของลูก จะทำให้พวกเขารู้สึกภูมิใจ การสนับสนุนให้ลูกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองในแบบที่พวกเขาอยากทำ จะทำให้พวกเขามีความสามารถและเข้มแข็งมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม การดูถูกความคิดหรือการเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเด็กคนอื่นเพียงเพราะพ่อแม่ไม่ถูกใจสิ่งที่ลูกทำนั้น มันจะทำให้ลูกรู้สึกไร้ค่า ส่งผลให้พวกเขาไม่มั่นใจและเคารพในตัวเอง

โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในโลกยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เด็กจะสามารถรับรู้และมีพฤติกรรมไปตามโลกและสังคมของเขาได้ (เช่น สังคมที่โรงเรียน) ดังนั้น คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรยึดติดกับความคิดเดิมๆ ที่เติบโตมา แต่ควรมีความคิดที่เปิดกว้างสำหรับลูก เพื่อที่จะไม่ได้ไปตำหนิลูกในเชิงลบจนทำให้ลูกเสียความมั่นใจไปเพียงเพราะพวกเขาอาจจะแตกต่างจากคนเป็นพ่อแม่ไปบ้างไม่มากก็น้อย

ดังนั้น พ่อแม่ควรระมัดระวังการใช้คำพูดและเห็นอกเห็นใจให้มากเข้าไว้ ให้เด็กๆ ได้รับรู้ว่า ทุกคนทำผิดพลาดได้และพวกเขายังคงเป็นที่รัก แม้ว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบพฤติกรรมของลูกก็ตาม

สำหรับพ่อแม่และคนที่กำลังเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ท่านใดที่ต้องการยกระดับทักษะและความสามารถในการเลี้ยงลูกให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก ทาง SHiFT ขอนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ ‘เทคนิคเล่นกับลูก เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก How to PLAY with Kids’ สอนโดยนพปฎล เทือกสุบรรณ และวรุตม์ เหลืองวัฒนากิจ สองผู้ร่วมก่อตั้ง KIDative Design Lab for Kids และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กระดับแนวหน้าของไทย
Created with