ธนพนธ์ รงรอง

‘Marketing Plan Timeline’ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในแผนการตลาด

การสร้างแผนการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ ของการทำการตลาด และเพื่อให้แน่ใจว่า โครงการทั้งหมดของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณควรจะสร้างไทม์ไลน์หรือเส้นเวลาว่า โครงการทางการตลาดแต่ละอย่างจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้าง

ดังนั้น ‘Marketing Plan Timeline’ หรือ ‘ไทม์ไลน์ของแผนการตลาด’ จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการ แคมเปญ และสิ่งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องได้ในที่เดียว พร้อมกับกำหนดช่วงเวลาในการทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งการสร้างไทม์ไลน์ของแผนการตลาดนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนในทีมรู้ว่าอะไรถึงกำหนด ครบกำหนด และอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป โดยปกติแล้ว แผนเหล่านี้จะครอบคลุมการทำการตลาดตลอดทั้งปี แต่บางบริษัทอาจดำเนินการเป็นรายครึ่งปีหรือรายไตรมาส

และเมื่อวิเคราะห์ วิจัย และกำหนดเป้าหมายเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลากำหนดเส้นตายสำหรับงานทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นชุดโพสต์ใหม่ การสร้าง/ผลิตคอนเทนต์ ไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยทุกอย่างต้องมีกำหนดเวลา คำนึงถึงวันหยุดหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยขั้นตอนการทำงานจะมี ดังนี้

1. ขั้นตอนระดมความคิด: ขั้นตอนแรกของแนวคิดสำหรับโครงร่างแผนการตลาดว่า เป้าหมายคืออะไร ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น และจัดการประชุม

2. ขั้นตอนวางแผน: ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดขอบเขตโครงการทางการตลาด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ กำหนดระยะเวลาเส้นตาย และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ตลอดจนการคิดแคมเปญที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ เช่น Social Media, การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการขาย, Landing page, กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

3. ขั้นตอนดำเนินการ: ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือทำตามแผนที่วางไว้ในข้อ 2 รวมถึงการตั้งค่าระบบสำหรับติดตามตัวชี้วัดและ KPI

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล: ในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพทั้งหมด เพื่อดูการทำการตลาดว่าได้รับผล หรือบรรลุเป้าหมาย ทำงานเสร็จตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณหรือไม่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการกำหนดเส้นตายสำหรับงานทางการตลาดทั้งปีจะดูน่ากลัว แต่คุณก็สามารถประมาณระยะเวลาการทำงานแต่ละงานว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน และนำไปใช้ในการกำหนดเส้นตายต่างๆ ในไทม์ไลน์ของแผนการตลาดได้ จากนั้นให้เริ่มทำงานและติดตามผลที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนข้างต้น และมันจะทำให้คุณมีความคิดที่ดีและทำได้เร็วขึ้นด้วย

ทั้งนี้ หากคุณผู้สนใจเรียนรู้เรื่องการตลาดในเชิงลึกต่อไปอีก ทาง SHiFT ก็ขอนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ 'สูตรสำเร็จกลยุทธ์การตลาดออนไลน์หลักล้าน Digital Marketing' สอนโดยคุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับแนวหน้าของไทย
Created with