Predictive Marketing การตลาดยุคอนาคต ที่มาถึงแล้วในยุคปัจจุบัน

วิวัฒนาการของการตลาดจาก Digital สู่การ Disrupt จนกลายพันธุ์เป็น Predictive Marketing

เป็นที่ยอมรับกันว่าการตลาดในยุคนี้ซับซ้อนมากขึ้น สำนักการตลาดหลายแห่งพูดถึง ‘Post-Digital Marketing’ หรือการตลาดที่ไปไกลกว่าการแบ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลหรืออนาล็อก แต่ผสมผสานหลายสื่อเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ให้เหมาะสม

SHiFT Your Future Podcast EP1 จึงเชิญคุณ ตูน – สุธีรพันธุ์ สักรวัตร EVP Marketing แห่งธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็น Course Consult คลาส Marketing Transformation ของ SHiFT ACADEMY มาพูดคุยเรื่องการตลาดแห่งอนาคตที่เขานิยามว่ากำลังเติบโตไปเป็น Predictive Marketing

สามารถฟังพอดแคสต์ได้จากช่องทางอื่นที่

Created with