การสื่อสารในภาวะวิกฤต

SHiFT Your Future Live EP1: การสื่อสารในภาวะวิกฤต

จากการสำรวจกับเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงหลายสิบคน หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่คนอยากฟังมากที่สุด

เพราะวิกฤตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ทำให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งนี้ไปพร้อมๆ กัน ผู้นำที่ดีจะต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ตื่นตะหนก และเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้นำที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นจึงต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบขาด ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำ รวมไปถึงเข้าใจกระบวนการสื่อสารทั้งหมด เพราะการสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

ร่วมพูดคุยกับคุณธีรัตถ์ รัตนเสวี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ประกาศและบรรณาธิการ Voice TV, คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการข่าว และ Course Director at Shift Academy และ คุณสุดารัตน์ ศิริวรางกูล Self-Development Expert ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Theater Activity และ Positive Psychology

ดำเนินรายการโดย คุณวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future
Created with