ครูต้องเร่งปรับตัว รับเทรนด์การศึกษาหลังโควิด-19

ในวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบการเรียนการสอน เมื่อทุกคนถูกบังคับให้เรียนจากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ ขณะที่ครูผู้สอนผู้เป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในช่วงที่ยากลำบาก และต้องการการพัฒนา ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังนักเรียนได้

ในงานแถลงข่าว THE EDUCATORS THAILAND ได้มีการพูดถึงอนาคตของการเรียนการสอน โดย กานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ เอไอเอส กล่าวว่า รากฐานที่จะสร้างอนาคตของประเทศคือภาคการศึกษา แต่วิกฤตโควิด-19 ทำให้คนต้องเรียนจากที่บ้าน ซึ่งแต่ละคนมีข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทุกคนต่างต้องปรับตัว ให้เข้ากับการเรียนการสอน และใช้ชีวิต

“แต่ถึงแม้จะไม่มีโควิด ผมเชื่อว่าการเรียนออนไลน์ การเรียนนอกห้องเรียนก็ยังจะเกิดขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราอัพสกิล รีสกิล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนเป็นเหมือนฟันเฟืองที่ดีที่สุด ที่จะทำให้การเรียนออนไลน์ดีกว่าการเรียนการสอนที่อยูในห้อง” กานต์ ตระกูลฮุน กล่าว
ครูต้องมี Mindset ปรับตัวกับการศึกษายุคใหม่
ขณะที่ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ให้สัมภาษณ์กับ SHiFT Your Future ว่า ไม่ว่าจะครูรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ จะต้องพัฒนาตัวเองในด้านซอฟต์สกิล และต้องมีแนวความคิดเปลี่ยนแปลงตนเอง พร้อมเผยถึงสกิลที่ครูยุคใหม่จะต้องมีเพื่อให้อยู่รอดในโลกการเรียนการสอนยุคใหม่ ดังนี้

มีหัวใจดิจิทัล: มีความพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง

จิตวิญญาณของความเป็นครู: มีความศรัทธาในวิชาชีพความเป็นครู มุ่งมั่นเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ออกแบบการเรียนการสอนได้:
รู้วิธีการสอนออนไลน์ทำให้ผู้เรียนอยากเรียน ตั้งใจเรียน เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนสดแต่เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอ

“สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ ผู้สอนจะต้องมีระเบียบวินัย กับการพัฒนาตัวเอง ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะถ้าไม่ทำก็จะอยู่รอดในระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ไม่ได้” ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ SHiFT Your Future ในฐานะแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ผ่านการ คัดสรรผู้สอนที่มีคุณภาพ เลือกเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และวัดผลผู้เรียนได้ เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนในโลกอนาคต

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Digital Marketing ความรู้ที่ไม่ควรละเลย เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว
ทำไมการเรียนด้วย LMS ถึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนออนไลน์ทั่วไป
Created with