Micro Learning

 เรียนรู้การเทรด ซื้อ-ขาย คริปโทฯ

พร้อมที่จะลงทุนใน Cryptocurrency อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล
ผู้สอน

นเรศ เหล่าพรรณราย

  • ผู้ก่อตั้ง Ricco Wealth สื่อออนไลน์ด้านการเงินการลงทุน ชุมชนนักลงทุนและ Content Creator ด้านนวัตกรรมการลงทุน
  • ประสบการณ์ 15 ปีในการเป็นสื่อมวลชนด้านการเงิน และผู้ก่อตั้ง Fintech Startup
  • ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท แมชชั่นเวลธ์ จำกัด (กำลังยื่นใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนกับ ก.ล.ต.)
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง MoneyClub สื่อออนไลน์ทางด้านการเงิน
  • Business Consult ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
  • เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยปี 2564
  • วิทยากรด้านฟินเทค และสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับองค์กรต่างๆ
  • ผู้เขียนหนังสือ Digital Asset Cryptocurrency Bitcoin มือใหม่เริ่มต้นลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 
หมอนัท คลินิกกองทุน

เรียนต่อคอร์สเต็ม

เจาะลึกเทคโนโลยีคริปโทฯ และบล็อกเชน การลงทุนแห่งอนาคต

Cryptocurrency and Blockchain 

ช่วยให้คุณเข้าใจเทคโนโลยีและการลงทุนควบคู่กันไป ก้าวสู่โลก DeFi หรือ บริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง อย่างมั่นใจ รวมถึงเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล เจาะลึก Bitcoin รวมถึงอธิบายเทคโนโลยี Blockchain ให้เข้าใจง่ายที่สุด
Write your awesome label here.
Created with