Non-Violent Communication
ปลดล็อกเทคนิคการสื่อสาร สร้างภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ

Write your awesome label here.
 • ผู้สอน
  สุดารัตน์ ศิริวรางกูล
 • เวลาเรียน
  1 ชั่วโมง 
 • บทเรียน
  5 บทเรียน
 • Certificate
  หลังเรียนจบ

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือเปล่า

 • รู้สึกว่าคนรอบตัวแตกต่างและไม่เข้าใจเรา
 • ไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นถึงไม่คิดแบบเดียวกัน
 • สื่อสารกับทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจกันลำบาก
 • รู้สึกลำบากใจเมื่อต้องทำงานกับคนที่ไม่ชอบ
เพราะทุกคนเกิดมาอยู่บนความแตกต่าง แล้วเราจะอยู่รวมกันด้วยความเข้าใจและสงบสุขได้อย่างไร หากเราต่างยึดถือในความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง จนลืมฟังเสียงของคนรอบข้าง
Write your awesome label here.

ทุกคนล้วนเติบโตมาด้วยความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ จากประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ 

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณฝึกมองเหตุการณ์ต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ลดอคติในการมองเหตุการณ์ และเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตนเองและคนอื่น ซึ่งจะทำให้เราเห็นความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ตัดสิน ว่าอะไรถูกผิด ดีหรือไม่ดี

สอนโดย คุณสุดารัตน์ ศิริวรางกูล (CEO & facilitator บริษัท IDEO Empowerment จำกัด) พร้อมเสิร์ฟความรู้ เคล็ดลับการสื่อสารให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

นักธุรกิจที่มีปัญหาการสื่อสาร การเจรจา และความมั่นใจในตัวเอง

หัวหน้างานที่เพิ่งได้รับตำแหน่งและไม่รู้วิธีในการสื่อสารกับลูกน้อง

พนักงานบริษัทที่อยากพัฒนาทักษะการนำเสนอ

นักขายที่อยากสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อเพิ่มยอดขาย

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากเรียนคอร์สนี้?

มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงไปตรงมา ไม่ตัดสิน ตีความ

สะท้อนความรู้สึกเพื่อแสดงออกถึงการเป็นผู้นำที่ Empathy ลูกน้อง มี Human Touch

รับรู้และเข้าใจความต้องการที่ลึกซึ้งในทุกการกระทำของคนอื่นผ่าน 'โมเดลภูเขานํ้าแข็ง'

สามารถสื่อสารแบบสร้างสันติและความสัมพันธ์อันดี ได้

ใช้แฮมเบอร์เกอร์โมเดลในการคุยเชิงขอร้อง แทนการออกคำสั่ง ที่ได้ผลดีกว่า

ผู้สอน

สุดารัตน์ ศิริวรางกูร

 • CEO & facilitator บริษัท IDEO Empowerment จำกัด
 • ผู้ก่อตั้ง Mind Center Thailand
 • นักสุขภาพจิต ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตใจ
Guaranteed Security using one of the most advanced encrypted systems on the market.
The information in this page is being processed and encrypted securely using industry-leading encryption and fraud prevention tools.

คอร์สอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Created with