Personal Finance
บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน

Write your awesome label here.
 • ผู้สอน
  น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร
 • เวลาเรียน
  3 ชั่วโมง 
 • บทเรียน
  8 บทเรียน
 • Certificate
  หลังเรียนจบ

ปัญหาการบริหารเงิน 4 ข้อนี้ ใช่คุณหรือเปล่า

 • บริหารจัดการเงินไม่ได้
 • ทำรายรับรายจ่ายไม่ถูก
 • จัดการหนี้สินตัวเองไม่ถูก ไม่รู้วิธีผ่อนจ่ายที่ถูกต้อง
 • อยากจะลงทุน แต่ไม่รู้ต้องเริ่มอย่างไร
'เงิน' คือ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน แต่กลับมีเพียงไม่กี่คนที่วางแผนการเงินในระยะยาว คนเราได้เงินมาเท่าไรก็ใช้ไปก่อนเก็บ หรือไม่ก็ใช้หมดจนไม่มีจะเก็บ ดังนั้น การบริหารเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็น

บริหารเงินเป็น เห็นเงินล้าน
Personal Finance

คือ คอร์สที่จะสอนวิธีและเทคนิคที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสามารถจัดการเงินในกระเป๋าได้อย่าง 'มืออาชีพ' ทั้งการจัดการกับหนี้สิน ภาษี และวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มทำงาน

คอร์สเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้กับนักวางแผนการเงิน

และนักจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์การทำงานตรงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อลงทุนอย่างชาญฉลาด ให้คุณเห็นเงินล้านได้จริง และไม่ไกลเกินฝันแน่นอน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

คนที่มีเป้าหมายอนาคตและต้องการวางแผนการเงิน

คนที่อยากเรียนรู้วิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ถูกต้องและเป็นระบบ

คนที่ต้องการปลดหนี้และอยากบริหารจัดการหนี้สินให้เหมาะสม

คนที่สนใจการลงทุน แต่ยังบริหารเงินได้ไม่ดี

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนคอร์สนี้

เข้าใจการบริหารการเงิน

ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้ ไปจนถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงได้ และมีเงินเพิ่มขึ้นได้จริงเช่นกัน

สามารถวางกรอบเป้าหมายทางการเงิน

รู้จักวิธีการบริหารหนี้สิน ภาษี ได้โดยไม่เป็นภาระต่อชีวิต

สามารถเริ่มต้นลงทุน

ทั้งกองทุนรวม โปรแกรมการออมเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนสินทรัพย์ของคุณ

สามารถแยกออกได้ว่าอะไรคือหนี้สินที่ดีและหนี้สินที่ไม่ดี

เข้าใจกระบวนการของดอกเบี้ยอย่างลึกซึ้ง สามารถเรียนรู้การปลดหนี้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
ผู้สอน

น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร
(หมอนัท คลินิกกองทุน)

นักวางแผนกองทุนชื่อดัง ที่ปรึกษาด้าน Wealth Management & Fintech วิทยากรพิเศษของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดทำข้อมูลหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทำงาน
 • คณะทำงาน Fund Fact Sheet กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการ Wealth for All ของ ก.ล.ต. 
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง Fintech เช่น Finnomena, iTax และ Treasurist
 • Chief Investment Officer ของ Siriventure
 • ทีมวิเคราะห์กองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด


ผลงานหนังสือ

 • รวยด้วยกองทุนใคร ๆ ก็ทำได้
 • ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน
 • รวยหุ้นได้ ไม่ต้องลงทุนเอง
 • กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ
หมอนัท คลินิกกองทุน

Guaranteed Security using one of the most advanced encrypted systems on the market.
The information in this page is being processed and encrypted securely using industry-leading encryption and fraud prevention tools.

คอร์สอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Created with