วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

รวมไลฟ์จากรายการ "วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน"
ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day BULLETIN และ The Standard Magazine บรรณาธิการที่ปรึกษา SHiFT Your Future

วิทยากร

สฤณี อาชวานันทกุล

กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกูร

ผู้วิเคราะห์กองทุน และ ที่ปรึกษาด้าน Wealth management & Fintech

อธิกร ศรียาสวิน

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์ คอลัมนิสต์ด้านแบรนดิ้ง และการตลาด แบบ Passion Marketing 

ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสไตล์ญี่ปุ่น เจ้าของเพจ เกตุวดี Marumura

ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล

นักจิตวิทยาที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบชีวิต และเป็นเทรนเนอร์ให้องค์กรในเรื่อง Design Thinking

พริษฐ์ วัชรสินธุ

CEO, StartDee (บริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษา)

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ผู้ก่อตั้ง White Rabbit Management และ Fa Academy สถาบันเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาบุคคล

สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

CEO ของ rgb72 บริษัทออกแบบเว็บไซต์ชื่อดังที่ผ่านงานออกแบบให้ลูกค้ารายใหญ่มาแล้วมากมาย

ปิยะชาติ อิศรภักดี

CEO บริษัทแบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด เจ้าของหนังสือ BRANDiNG 4.0 และ Business as Unusual

สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์

Managing Partner ของ Magnetolabs & Content Shifu

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Created with