10 Soft Skills ที่จำเป็น กับโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานยุคดิจิทัล

Soft skills เป็นทักษะที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการทำงานในยุคนี้แทบจะทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า นายจ้างส่วนมากจึงมักจะเลือกลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา ความเป็นผู้นำ และ ความรับผิดชอบ เข้ามาร่วมทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างบางส่วนของความแตกต่างที่เกิดจาก Soft skills

-แพทย์ โดยปกติจะต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยและกำหนดวิธีการรักษาสำหรับความเจ็บป่วยต่างๆ แต่ถ้ามีทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วย ก็จะทำให้เข้าถึงผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเข้ารับการรักษา

-พนักงานขาย ถึงแม้จะมีความรู้ในตลาดของตน แต่ถ้าขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง ก็จะยากในการปิดดีลและรักษาลูกค้าไว้ได้

ในบทความนี้ SHiFT Your Future จะมาแนะนำ 10 Soft Skills ที่สำคัญกับการทำงานในยุคดิจิทัล

1.การสื่อสาร
การสื่อสารเป็นหนึ่งใน Soft skills ที่สำคัญที่สุด เช่น การปรับโทนเสียงและสไตล์ตามผู้ฟัง การเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการอธิบายปัญหาที่ซับซ้อนให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ แต่ทักษะการสื่อสารที่มักถูกลืม คือ การฟัง เพราะทักษะการฟังที่ดีจะช่วยให้คุณเรียนรู้และตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย เพราะการสื่อสารทางธุรกิจส่วนมากจะติดต่อผ่านทางอีเมล ดังนั้นการรู้จักมารยาทในการใช้อีเมลที่ดี และให้คำแนะนำอย่างชัดเจนและรัดกุมจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

2.การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
การมีทัศนคติเชิงบวก และความคิดริเริ่มที่จะทำงานให้ออกมาดี รวมถึงการแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องให้ใครมาออกคำสั่ง ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคน

3.ความเป็นผู้นำ
คนที่มีทักษะความเป็นผู้นำ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งเป็นทักษะที่หลายองค์กรต้องการอย่างมาก

ผู้ที่มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีจะมีทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในที่ทำงาน ได้แก่

-ทัศนคติที่ดี
-ความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
-การแก้ปัญหา หรือจัดการข้อขัดแย้ง
-สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
-สร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้อื่น

4.ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเป็นทักษะที่สำคัญมากแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง เพราะถ้าใครสักคนไม่รับผิดชอบงานของตน ก็จะส่งผลให้ความสำเร็จโดยรวม หรือเป้าหมายของบริษัทลดน้อยลงไปด้วย

5.การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมที่ดีต้องอาศัยการผสมผสาน Soft skills ด้านอื่นๆ เข้ามาด้วย เพราะการที่ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันนั้น จะต้องใช้สัญชาตญาณและไหวพริบ ต้องรู้ว่าเมื่อใดควรเป็นผู้นำและเมื่อใดควรเป็นผู้ฟัง
6.การแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาที่ดี นอกจากจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และวิพากษ์วิจารณ์ ยังต้องใช้ Mindset ที่สามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างเฉียบขาด และสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.ความแน่วแน่ และเด็ดขาด
ความแน่วแน่ และเด็ดขาด คือ ความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผสมผสานความสามารถที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น การประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การคาดคะเนผลที่ตามมาทั้งเรื่องดีและไม่ดี

พนักงานที่มีความแน่วแน่ และเด็ดขาด จะสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันก็ตาม

8.การทำงานภายใต้ความกดดันและการบริหารเวลา
พนักงานที่บริหารเวลาได้ดี จะสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถรับงานใหม่และกำหนดเวลาส่งงานได้ตลอด

9.มีความยืดหยุ่น
ความยืดหยุ่นเป็นอีกหนึ่ง Soft skills ที่สำคัญ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและเต็มใจเปิดรับงานใหม่และความท้าทายใหม่ๆ

พนักงานที่ยืดหยุ่นจะยินดีให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อจำเป็น รับหน้าที่เพิ่มเติม และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง

10.การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
นักเจรจาที่เก่งกาจจะรู้วิธีโน้มน้าวใจ และพยายามโน้มน้าวใจ ขณะเดียวกันก็มองหาวิธีแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้

ใครก็สามารถเรียนรู้ Soft Skills ได้

Soft skills อาจจะไม่ได้เรียนรู้ได้ง่ายเท่ากับการพัฒนาทักษะด้านการทำงาน (Hard skills) แต่ก็สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการฝึกอบรม หรือจากการสังเกตผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ

ที่มา wikijob

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

-6 ขั้นตอนออกแบบชีวิตการทำงาน ให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน
-ปรับตัวก่อนป่วย กับ 3 ขั้นตอน Work-Life Balance ชีวิตในยุคโควิด-19
Created with