รวมคำศัพท์ FinTech ควรรู้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร หนึ่งในสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้คือ คุณต้องใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่คนเปิดรับรูปแบบการจ่ายเงินหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีการเงิน หรือ Financial Technology (FinTech) กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกิดขึ้นมากับเทคโนโลยีการเงิน จะช่วยให้คุณไม่พลาด เมื่อต้องไปเจอกับเรื่องเหล่านี้โดยบังเอิญ

ในบทความนี้ SHiFT Your Future จะพามาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในวงการการเงินอนาคตกัน

3D Secure คือ มาตรการความปลอดภัยสามส่วนที่ใช้ป้องกันการฉ้อโกงในการทำธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตออนไลน์ ผู้ซื้อจะต้องป้อนรหัสผ่านที่กำหนดเพื่อยืนยันการทำธุรกรรม

Alternative finance คือ การเงินทางเลือก โซลูชันทางการเงินที่หลากหลายซึ่งอยู่นอกรูปแบบดั้งเดิม (หุ้น พันธบัตร เงินสด) เป็นคำที่ใช้อธิบายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เครื่องมือ และเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนานอกระบบบริการทางการเงินแบบเดิม โดยมีตัวอย่างให้ยืมแบบ peer-to-peer และ คราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding)

Alternative lending คือ การให้กู้ยืมทางเลือก หมายถึงทางเลือกเงินกู้ต่างๆ นอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแบบเดิม โดยทั่วไป รูปแบบเงินกู้เหล่านี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าในแง่ของการชำระคืนและการอนุมัติ แต่มักจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า การให้กู้ยืมทางเลือกอาจจำเป็นสำหรับธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น เนื่องจากอาจเกินจำนวนเงินกู้สูงสุดของธนาคาร และไม่จำเป็นต้องมีประวัติเครดิต

Angel investor คือ หรือนักลงทุนนอกระบบ เป็นบุคคลร่ำรวยที่จัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น มักจะแลกกับสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจ อยู่ในรูปแบบของหุ้นหรือส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้แปลงสภาพ หรือส่วนของเจ้าของ

Application Programming Interface (API) คือ ชุดของรูทีน โปรโตคอล และเครื่องมือสำหรับสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ยอมให้ระบบหรือแอปพลิเคชันหลายตัว 'พูดคุย' ซึ่งกันและกัน ช่วยปรับแต่งแอปพลิเคชันได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถปรับปรุงกระบวนการในแต่ละวันได้

Banking license คือ ใบอนุญาตการธนาคารถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดตั้งธนาคาร มีข้อกำหนดเบื้องต้นหลายประการเพื่อขอรับใบอนุญาตการธนาคาร ตั้งแต่การตรวจสอบเงินทุนจนถึงแผนธุรกิจในอนาคต

Big Data คือ ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ บริการทางการเงินใช้ Big Data เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้ดีขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น การตรวจจับการฉ้อโกง การป้องกันการฉ้อโกง และการปรับปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นส่วนตัว


รวมคำศัพท์ FinTech ควรรู้


Blockchain คือ บันทึกธุรกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัย แต่ละบล็อกประกอบด้วยข้อมูลรอบการทำธุรกรรมแต่ละรายการ เช่น วันที่ เวลา จำนวน และได้รับการออกแบบให้แก้ไขได้ยาก Blockchain มีโครงสร้างเพื่อให้แต่ละบล็อกเชื่อมโยงกันในรายการเดียวที่เรียกว่าลูกโซ่ นิยมใช้ในคริปโทเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin

Business incubators คือ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คือ บริษัทที่มีอยู่ซึ่งให้การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยทั่วไปจะผ่านการจัดหาพื้นที่สำนักงาน การให้คำปรึกษา โอกาสในการสร้างเครือข่าย

Challenger banks คือ ธนาคารที่ไม่มีสาขา มีชื่อเสียงในด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละคน โดยเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มักเป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น การทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์หรือไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากต่างประเทศ

Cloud provider คือ ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ช่วยให้บริษัทเก็บข้อมูลของตนได้จากระยะไกล แทนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Collaborative economy หรือที่เรียกว่า Sharing Economy คือ กลุ่มผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกันเพื่อแบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/ยืม แทนที่จะพึ่งพาบริษัทขนาดใหญ่ในการจัดหาสินค้าหรือบริการ ซึ่งมักจะผ่านการใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้น

Crowdfunding คือ การที่บุคคลหรือบริษัทส่งคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อขอระดมทุนจากคนทั่วไป โดยนำเงินที่ระดมได้ไปสมทบทุนโครงการหรือกิจการร่วมค้า

Cryptocurrencies คือ สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่จับต้องไม่ได้ มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถูกควบคุมโดยธนาคาร แต่ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน สกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Bitcoin

Data management platform (DMP) คือ แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการจัดเรียงและการจัดการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ DMP เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการตลาดดิจิทัล เนื่องจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยให้กำหนดเป้าหมายผู้ชมได้ละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างของ DMP ได้แก่ Salesforce, Adobe Audience Manager และ Oracle

Data mining คือ การทำเหมืองข้อมูล อธิบายกระบวนการที่คุณขุดค้นข้อมูลเพื่อค้นหาการเชื่อมต่อและรูปแบบที่ซ่อนอยู่ จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ส่วนใหญ่มักใช้การผสมผสานระหว่าง Machine Learning และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และยังเกี่ยวข้องกับ Big Data เป็นอย่างมาก

Datafication คือ แนวทางปฏิบัติในการนำแง่มุมต่างๆ ของชีวิตที่ไม่เคยมีการวัดค่ามาก่อนหน้านี้ และเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่สามารถกำหนดค่าได้ บริการทางการเงินใช้ datafication เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ใช้ในหลากหลายวิธี ตั้งแต่ การประเมินความเสี่ยง การแบ่งส่วนลูกค้า การวิเคราะห์และป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Deep data คือ การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในวงกว้าง ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพระดับสูง ข้อมูลเชิงลึกคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปดำเนินการได้ ซึ่งได้รับเมื่อวิเคราะห์ Big Data

Deep learning คือ การเรียนรู้เชิงลึกใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่มีโครงสร้าง และใช้ Machining Learning เพื่อประมวลผลหลายชั้น การเรียนรู้เชิงลึกจะวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสมองของมนุษย์ ซึ่งช่วยให้เรียนรู้และสรุปผลและคาดการณ์ได้

Digital banks/Neobank คือ ธนาคารที่ดำเนินการทางออนไลน์และผ่านแอปฯบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น ลูกค้าสามารถดำเนินกระบวนการทางธนาคารแบบดั้งเดิมได้ เช่น การโอนเงิน สินเชื่อ การตรวจสอบบัญชีออมทรัพย์โดยไม่ต้องมีสาขาของธนาคาร neobank ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการธนาคารของตนเอง แต่อาจเป็นพันธมิตรของธนาคารแบบเดิมก็ได้


รวมคำศัพท์ FinTech ควรรู้

Digital fingerprint คือ ลายนิ้วมือดิจิทัล ใช้สำหรับการระบุตัวตนอย่างมีประสิทธิภาพ ลายนิ้วมือดิจิทัลช่วยลดความเสี่ยงของการปลอมแปลง เนื่องจากไม่สามารถสร้างใหม่ได้

Digital identity คือ อัตลักษณ์ทางกายภาพเวอร์ชันออนไลน์ของแต่ละบุคคล พัฒนาขึ้นจากกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา ข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของผู้ใช้ประกอบด้วยคุณลักษณะของข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ กิจกรรมการค้นหา พฤติกรรมการซื้อ

Digital wallet คือ กระเป๋าเงินดิจิทัล (หรือที่เรียกว่า E-wallet) ใช้ชำระเงินบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปมักจะใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิทัลโดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคาร นอกจากนี้กระเป๋าเงินดิจิทัลบางรูปแบบยังสามารถเก็บบัตรอื่นๆ เช่น ใบขับขี่และบัตรสะสมคะแนน

Disposable virtual cards คือ บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ไม่ได้มาพร้อมกับบัตรจริง แต่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของแอปฯบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถใช้สำหรับการซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่ บัตรเสมือนแบบใช้แล้วทิ้งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว จากนั้นรายละเอียดบัตรจะถูกลบโดยอัตโนมัติและรายละเอียดใหม่จะถูกสร้างขึ้น โดยทั่วไปจะใช้เพื่อป้องกันการฉ้อโกงบัตรออนไลน์

Distributed Ledger Technology (DLT) คือ การใช้โหนด เพื่อทำซ้ำ แบ่งปัน และประสานธุรกรรมในบัญชีแยกประเภทดิจิทัล และข้อมูลจะไม่ถูกจัดเก็บหรือเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่ง DLT ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระบบบล็อกเชน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ DLT ทั้งหมดที่ใช้ระบบบล็อกเชน

Dual interface chip card คือ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถประมวลผลธุรกรรมทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่ต้องสัมผัส (contactless) ผ่านชิปฝังตัวเดียว

eCheck หรือเช็คอิเล็กทรอนิกส์ คือ รูปแบบหนึ่งของการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้เพื่อครอบคลุมธุรกรรมเดียวกันกับเช็คกระดาษได้

Electronic Identity Verification (eIDV) คือ การใช้ฐานข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อระบุตัวตน เพื่อลดการฉ้อโกง

Equity crowdfunding คือ เมื่อบุคคลต่างๆ ลงทุนในบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ และได้รับหุ้นเป็นการตอบแทน กลายเป็นผู้ถือหุ้น โดยให้สิทธิ์ในการทำกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์

Environmental, Social and Governance (ESG) คือ เกณฑ์การวัดความยั่งยืนและผลกระทบทางจริยธรรมของบริษัท มักถูกวัดเมื่อพิจารณาว่าบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงสังคมหรือไม่

FinTech ย่อมาจาก Financial Technology คือ คำที่ใช้อธิบายอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้บริการทางการเงิน ทันสมัย ปรับปรุง และอัตโนมัติ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

FinTech sandboxes คือ ใช้สำหรับการทดสอบโมเดลธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้รับการปกป้องโดยข้อบังคับที่มีอยู่ ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถทดสอบบริการใหม่ๆ ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตให้ทำเป็นธุรกิจได้

Freemium คือ การรวมกันของฟรีและพรีเมียม เป็นกลยุทธ์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนให้ใช้ฟรี พร้อมตัวเลือกในการเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือใช้ได้ทุกฟีเจอร์โดยมีค่าธรรมเนียม

Gazelle company คือ หนึ่งในบริษัทที่มีรายได้เติบโตอย่างน้อย 20% ต่อปี นอกจากการเติบโตของยอดขายแล้ว Gazelle ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการขยายการจ้างงานอย่างรวดเร็วอีกด้วย

Geolocation คือ ตำแหน่งทางกายภาพของบุคคลหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

Hashing codes คือ ค่าตัวเลขที่ช่วยในการระบุวัตถุในระหว่างการทดสอบความเท่าเทียมกัน เอกลักษณ์ของ Hashing codes คือค่าที่มีอยู่ในรหัสนั้นไม่ถาวร ส่วนมากจะใช้เพื่อช่วยในการแทรกและค้นหาการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Infrastructure as a service (IaaS) คือ คลาวด์คอมพิวติ้งประเภทหนึ่งที่มีบริษัทภายนอกเป็นเจ้าของ มักจะเป็นการใช้งานในรูปแบบสมาชิก (ดังนั้น ซอฟต์แวร์จะไม่ได้รับการติดตั้งบนผู้ใช้ อุปกรณ์) IaaS ให้การเข้าถึงความสามารถในการคำนวณเพิ่มเติมตามความต้องการสำหรับองค์กร รวมถึงบริการต่างๆ เช่น พื้นที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน การเชื่อมต่อเครือข่าย แบนด์วิดท์ และโหลดบาลานซ์


รวมคำศัพท์ FinTech ควรรู้