เปิดแนวคิด “ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล” เมื่อชีวิตไม่ได้มีแค่ Work กับ Life จะออกแบบอย่างไรให้มีความสุขเมื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนถูกออกแบบมาทั้งหมด เช่น จักรยาน ถูกทำออกมาให้ใช้ในหลายสถานการณ์ ทั้งสำหรับทางเรียบ ทางวิบาก หรือ รองเท้า ถูกออกแบบมาให้ใส่ได้ในหลายๆ สถานการณ์ ก็จะต้องเลือกรองเท้าให้เหมาะกับกิจกรรมที่ทำ แต่กับชีวิต เรามักจะไม่ค่อยออกแบบและวางแผนมัน

อ่านต่อ

Articles